Werking van Vale Viver in Brazilië

Vale Viver is ook in Brazilië een VZW. Er is een bestuur dat bestaat uit zes leden, en een budgetraad die ook zes leden telt en die moet toekijken op de uitgaven van de VZW. Het zijn allen vrijwilligers..


Een coördinatrice is, samen met Greet, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur: de huisbezoeken, het contact opnemen met diensten die nodig zijn voor de problemen van de gezinnen op te lossen en het vergezellen naar die diensten. Zij brengen de gezinnen in kaart, verzorgen de inschrijvingen van de cursussen, coördineren het project Vale Aprender en zoeken de nodige vrijwilligers.


Voor het onderhoud en het bereiden van de maaltijden is er een andere verantwoordelijke. Zij wordt geholpen door vrouwen uit de wijk die een voedselpakket ontvangen. Door in groep samen te werken, leren ze van elkaar.


Tijdens de maandelijkse vergaderingen praten ze over hun situatie zoeken samen naar oplossingen. Ze leren over hygiëne, hun rechten, het belang om te kunnen lezen en schrijven en om te kunnen tellen. De zes vrouwen hebben een beurtrol die ze onderling afspreken.


Ook de tuinman ontvangt een voedselpakket, hij komt om de veertien dagen het onkruid verwijderen dat welig tiert en doet wanneer nodig nog enkele andere kleine klusjes.