Werking Brazilië

Vale Viver is ook in Brazilië een VZW. Het bestuur bestaat uit zes leden, allen vrijwilligers.
Zij nemen alle grote beslissingen met betrekking tot Projecten, uitgaven, aanwervingen en dergelijke. Ze komen minstens eens per maand samen. Jaarlijks is er ook een algemene vergadering waarin alle medewerkers en de families die door Vale Viver worden geholpen, worden uitgenodigd. Dan worden de plannen voor het nieuwe werkjaar voorgesteld en het financieel verslag getoond en onderbouwd.

Een coördinatrice, in vast dienstverband is, samen met Greet verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur: de huisbezoeken, het toekennen van voedselpakketten en het contact opnemen met diensten die nodig zijn voor het oplossen van de problemen van de gezinnen en het vergezellen naar die diensten. Zij brengen alle gezinnen in kaart, verzorgen de inschrijvingen van de cursussen, coördineren alle projecten en zoeken de nodige vrijwilligers.
Alle opvoeders en lesgevers werken met een tijdelijk contract, dat ieder jaar vernieuwd wordt indien de fondsen toereikend zijn.

Voor het onderhoud en het bereiden van de maaltijden is er een verantwoordelijke in vast dienstverband. Zij is ook een opvoedster en werkt nauw samen met de andere opvoeders in het Vale Aprender Project dat kinderen en jongeren opvangt.

De situatie van vele gezinnen in Gameleira verbeterde met de jaren, ook mede dankzij de Bolsa Família, een soort van kindergeld dat vele gezinnen van de overheid ontvangen. Maar net zoals in België kan je er natuurlijk geen gezin mee onderhouden. Het aantal gezinnen dat in precaire omstandigheden leeft, nam de laatste twee jaar weer toe doordat er vele Bolsa Família werden ingetrokken.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze projecten en de werking van Vale Viver in Brazilië.