Vale aprender

De situatie van vele gezinnen in Gameleira verbeterde met de jaren, ook mede dankzij de Bolsa Familia, een soort van kindergeld dat vele gezinnen van de overheid ontvangen. Maar net zoals in België kan je er geen gezin mee onderhouden. Het aantal gezinnen dat in precaire omstandigheden leeft, is nog steeds zeer groot in de wijk.


Hoe werkt het?

In Brazilië gaan de kinderen ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag naar school. De rest van de tijd hangen ze op straat rond, worden ze verplicht om te werken of komen in het drugmilieu of in de kinderprostitutie terecht.

Vale Aprender richt zich op 60 kinderen tussen vijf en zestien jaar. Ze krijgen “bijscholing” op een ludieke manier. Al spelend leren ze rekenen, spellen, geschiedenis, aardrijkskunde, chemie en fysica. Omgangsvormen, milieu en het ontwikkelen van zelfvertrouwen staan ook hoog op de prioriteitenlijst van het project. Ze krijgen ook muzieklessen, theatertechnieken, circustechnieken en informatica. Iedere dag wordt er ook een gezonde maaltijd bereid.


We proberen vooral een plaats te creëren waar de kinderen zich thuis voelen en zich kunnen uiten. Geen schoolse sfeer of geen gesloten poorten. Indien een kind echt naar huis wil, wordt het begeleid tot thuis en wordt het eventuele probleem besproken met de ouder of de verantwoordelijke.


We houden contact met de scholen waar de kinderen les volgen om alzo aan hun zwakke vakken beter te kunnen werken en eventuele crisissituaties onderling aan elkaar te melden. Elke week zit het ganse Vale Viver team samen om de werking en de kinderen te evalueren en te beslissen waar eventueel moet worden bijgestuurd.


Maandelijks is er een ontmoetingsdag waarop alle leden van het gezin van de kinderen worden uitgenodigd. Op die dagen doen we leuke dingen met als doel de relatie binnen het gezin, met de gezinnen onderling, en met het Vale Viver team te verbeteren. Alsook om te horen wat er leeft in de gemeenschap, hoe en waar we indien mogelijk onze projecten kunnen aanpassen en het aanbod van cursussen uitbreiden.


Bekijk ook onze andere projecten