Vale Aprender Hoe werkt het?

In Brazilië gaan de kinderen ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag naar school. De rest van de tijd hangen ze op straat rond, worden ze verplicht om te werken of komen in het drugmilieu of in de kinderprostitutie terecht. Vale Aprender richt zich op gemiddeld 70 kinderen tussen vijf en achttien jaar. Kinderen van vijf tot elf jaar krijgen “bijscholing” op een ludieke manier. Al spelend leren ze rekenen, spellen, geschiedenis, aardrijkskunde, en fysica. Ze kunnen ook kiezen voor muziek, zang of danslessen, knutselen, informatica, helpen in de keuken en zo verder. Ze verzorgen ook zelf de bloemperken en kiezen zelf de kruiden uit onze kruidentuin om thee te maken. Elke dag wordt er ook een gezonde maaltijd voorzien. Ieder kind wast zijn bord en lepel en/of beker af na de maaltijd en ze krijgen ieder een tandenborstel met hun naam op om na de maaltijd hun tanden te poetsen. Omgangsvormen, milieu en het ontwikkelen van zelfvertrouwen staan ook hoog op de prioriteitenlijst van het project.

We houden contact met de scholen waar de kinderen les volgen om alzo aan hun zwakke vakken beter te kunnen werken en eventuele crisissituaties onderling aan elkaar te melden. Elke week zit het ganse Vale Viver team samen om de werking en de kinderen te evalueren en te beslissen waar eventueel moet worden bijgestuurd. Voor jongeren van twaalf tot achttien jaar zijn er cursussen: gitaar, zang, Jiu Jitsu en informatica.

We proberen vooral een plaats te creëren waar de kinderen zich thuis voelen en zich kunnen uiten. Geen schoolse sfeer of geen gesloten poorten. Indien een kind echt naar huis wil, wordt het begeleid tot thuis en wordt het eventuele probleem besproken met de ouder of de verantwoordelijke.

Er zijn periodieke ontmoetingsdagen waarop alle leden van het gezin van de kinderen worden uitgenodigd. Op die dagen doen we leuke dingen met als doel de relatie binnen het gezin, met de gezinnen onderling, en met het Vale Viver team te verbeteren. Als ook om te horen wat er leeft in de gemeenschap, hoe en waar we indien mogelijk onze projecten kunnen aanpassen en het aanbod van cursussen uitbreiden.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze projecten en de werking van Vale Viver in Brazilië.