Biologische groentetuinen

Vanuit Brazilië kregen we financiële steun om de eerste groentetuinen op te starten.
Mede dank zij de hulp vanuit België zijn er nu vijf tuinen operationeel.
Deze tuinen werden ingeplant bij arme boerengemeenschappen in de regio en worden geleid en bewerkt door de vrouwen, met als doelstelling meer autonomie voor deze vrouwen door de verkoop van hun producten en een gezonde voeding voor de ganse familie.

Ze worden ook wel mandala groentetuinen genoemd naar de ronde vorm waarin ze worden aangelegd. In het midden is een kippenren waar de kippen overnachten en hun eieren leggen, een overdekte doorgang leidt naar een in twee gedeeld stuk grond waar ze overdag kunnen scharrelen. Wanneer het eerste deel volledig leeg is worden de kippen naar het ander gedeelte geleid, op het vrijgekomen stuk worden maniok, mais, bonen, pompoenen en dergelijke geplant. Rond de kippenren in het midden worden de perken aangelegd waarop tuinslangen voor druppelirrigatie zorgen. Er wordt op een ecologisch verantwoorde manier gewerkt. Variatie van de teelten en het gebruik van natuurlijke pesticides en fungiciden. Maandelijks bezoeken we de gemeenschappen waar de tuinen zijn gesitueerd en worden problemen besproken en opgelost. We krijgen ook technisch hulp van het Federaal Instituut in Almenara, afdeling Landbouw, waar we de vrouwen uit de verschillende gemeenschappen mee naartoe konden nemen om al doende te leren, dankzij de logistieke hulp inzake vervoer van het gemeentebestuur van Santa Helena de Minas, waar één van onze tuinen zich bevindt.

We hopen dit project op termijn te kunnen uitbouwen waardoor we nog meer vrouwen in arme gemeenschappen op weg kunnen helpen naar een betere toekomst.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze projecten en de werking van Vale Viver in Brazilië.